РЕМОНТ НА ДОМОФОНИ

Качествен и бърз ремонт на домофони и домофонни системи в гр. София. Подмяна на дефектни слушалки с нови. Подмяна и ремонт на звънчеви табла, домофонни централи и разговорни уредби. Инсталация на нови домофонни системи за аудио или видео връзка на най-ниски цени.

РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ

Ремонт и подмяна на стълбищни автомати и осветителни тела. Подмяна на плафони с такива със сензор за движение. Замяна на стандартни крушки с LED такива за по-дълъг живот и ниска консумация на ел.енергия. Ремонт на общи електроинсталации.

РЕМОНТ НА ЗВЪНЧЕВИ ИНСТАЛАЦИИ

Диагностициране и ремонт на звънчеви инсталации. Ремонт/подмяна на звънчеви трансформатори и дефектирали звънци. Подмяна на звънчеви бутони и инсталиране на безжични звънци. Инсталация на видео-звънци (вместо видео-домофон).

РЕМОНТ НА ЕЛ.ЗАКЛЮЧВАНЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Поправка на електрически заключващи механизми - електромеханични насрещници, дроп-болтове, електромагнити. Подмяна и ремонт на контролери за отключване с чип и контрол на асансьори с чип. Ремонт и инсталация на камери и системи за видеонаблюдение на общи части.

  • ЗАКЛЮЧВАНЕ С ЧИП НА ВХОДНА ВРАТА
  • Стандартен контролер - 80 лв. | Криптиран контролер - 150 лв. | Контролер за контактни ключове - 150 лв.
  • Стандартни чипове (RFID ключове) - 0т 1.50 лв. | Криптирани чипове (NFC ключове) - от 2.00 лв. | Контактни ключове (iButton) - от 3.00 лв.

  • КОНТРОЛ НА ДОСТЪП ДО АСАНСЬОР С ЧИП
  • Стандартен контролер - 80 лв. | Криптиран контролер - 150 лв. | Контролер за контактни ключове - 150 лв.
  • Стандартни чипове (RFID ключове) - 0т 1.50 лв. | Криптирани чипове (NFC ключове) - от 2.00 лв. | Контактни ключове (iButton) - от 3.00

  • Всички наши услуги са с гарантирано качество, кратки срокове на изпълнение и най-добра цена. Работим във всички квартали на гр. София. След извършване на ремонт/инсталация се подписва двустранен приемо-предавателен протокол, включващ гранационните условия и срокове. Поемаме поръчки за абонаментно техническо обслужване на жилищни входове. Предлагаме услуга по събиране на месечни такси в жилищните входове (касиер), както и възможност за осигуряване на поериодично почистване на общите части.

 

  • ВНИМАНИЕ:
    При заявка за оглед на адрес се заплаща цена за посещение от 20 лв., които след това се приспадат от цената на услугата!

 

За контакти:

тел. 089 7930905

ЗВЪННИ И ЗАТВОРИ

ние ще ти върнем обаждането за наша сметка